ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน( 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน  รายละเอียดคลิก