ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ RMU (ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 KV) ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ RMU  (ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 KV) ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด คลิก