ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)( 3 ตุลาคม พ.ศ.2566)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 งาน ของโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) คลิก