ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ( 22 กันยายน พ.ศ.2566)

  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องซัก-อบผ้าอัตโนมัติ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตามรายละเอียด คลิ