รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click