รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์( 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click