รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (ช่างเทคนิค) 1 อัตรา( 12 มีนาคม พ.ศ.2567)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป (โครงการ รคส.) ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (ช่างเทคนิค) 1 อัตรา Click