รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ( 7 มีนาคม พ.ศ.2567)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click