รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา( 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click