รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (ช่างเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา( 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (ช่างเทคนิค )จำนวน 1 อัตรา Click