รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา( 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุูกจ้างชั่วคราวโครงการระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สวนสนามและช่างทั่วไป ตำแหน่ง ช่างทั่วไป (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา Click