รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 31 มกราคม พ.ศ.2567)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click