รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา( 29 มกราคม พ.ศ.2567)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click