รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( 19 มกราคม พ.ศ.2567)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ข้อเขียน) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Click