รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร( 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click