รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร( 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click