รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา( 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click