รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา( 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Click