รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร( 31 ตุลาคม พ.ศ.2566)

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click