รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์( 31 ตุลาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี Click