เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช( 25 เมษายน พ.ศ.2567)

 25 เมษายน 2567 ดร.ศักดา ขจรบุญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ชูศักดิ์ ชูศรี และนายเอกชัย แทนสุวรรณ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#PSUSurat #PSUSuratthani

#มอสุราษฎร์ #มอสุราษฎร์ธานี