ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมงานเปิดโลกวิชาการ P.K. Open House 2023 สร้างเส้นทางสู่อนาคตให้น้อง ๆ ชาวมัธยมศึกษา( 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

23 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานเปิดโลกวิชาการ P.K. Open House ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้น้อง ๆ ชาวมัธยมศึกษา

            โดยตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะ และจากชมรม ROADSHOW ได้ร่วมเข้าจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังได้ชี้แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่น้อง ๆ ชาวพุนพินพิทยาคมที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อีกด้วย เรียกได้ว่าการไปจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจมากเลยทีเดียว