ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ( 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

#PSUSurat #มอสุราษฎร์ธานี