ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ชี้ช่องทางสานฝันน้อง ๆ สู่อนาคต( 9 ธันวาคม พ.ศ.2566)

                 8 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ WCS Education and Career Exhibition ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา

                กิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีเปิดงานขึ้น ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โดยนายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ทางโรงเรียนฯ ได้มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยนายอานนท์ โชติมณี นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการรับมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียนฯ

                ในวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการรวมไปถึงได้นำทั้งนักศึกษาจากชมรม Roadshow ผู้เป็นตัวแทนวิทยาเขตฯ มาร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่า นักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม ต่างให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียว ทั้งนี้เพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้น้อง ๆ มัธยมศึกษาได้จุดประกายความคิดและสานความฝันของตนเองเพื่ออนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณทางโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ที่ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกิจกรรมและสานฝันน้อง ๆ สู่อนาคตที่สดใสขึ้น