ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566( 5 ธันวาคม พ.ศ.2566)

 

5 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันบรมพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศูนย์กลางการสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี