ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์( 2 ธันวาคม พ.ศ.2566)

                2 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศพ คุณบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีอุปการคุณ ต่อวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ วัดโพธิ์นิมิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยคณะผู้บริหารจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฯ ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้