ม.อ.สุราษฎร์ธานีร่วมสานฝันน้อง ๆ SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2566 ระดับประถมศึกษา( 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

               24 - 25 พฤศจิกายน 2566 การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา ภาคใต้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการแข่งขันในปีนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

 

               นอกจากนี้ยังมีพี่ๆ จิตอาสา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งน้อง ๆ จิตอาสานักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มาร่วมทำกิจกรรมและให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

               สำหรับโรงเรียนที่สามารถตอบโจทย์กระบวนการสร้างผลงานศิลปะตามที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม Workshop ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จังหวัดชุมพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนบ้านนาทวี จังหวัดสงขลา

สรุปกิจกรรมที่มาผ่านมาทั้ง 4 ภาค สิ่งสำคัญที่น้องๆ ได้เรียนรู้จากโครงการฯ น้องได้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะ 4 Cs และพัฒนาคุณลักษณะที่ดี ให้เป็นทั้ง “เด็กดีและเด็กเก่ง”