ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมงานเปิดโลกวิชาการเทพมิตรศึกษา 2566 แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ชี้ช่องทางสานฝันน้อง ๆ สู่อนาคต( 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

                24 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเปิดโลกวิชาการเทพมิตรศึกษา 2566 พร้อมร่วมแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี ชี้ช่องทางสานฝันน้อง ๆ ชาวมัธยมศึกษาสู่อนาคตที่สดใส ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

                กิจกรรมในช่วงเช้า มีพิธีเปิดงานขึ้น ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ โดยท่านโชคดี ศรัทธาการ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และบาทหลวงยุทธการ ยบปลัดยศ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษากล่าวรายงาน นอกจากนี้ทางโรงเรียนฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทางวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยนายอานนท์ โชติมณี นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ เป็นตัวแทนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในการรับมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียนฯ
 
 
 
                ในวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมจัดนิทรรศการทั้ง 3 คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ และโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รวมไปถึงได้นำทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรผู้เป็นตัวแทนวิทยาเขตฯ มาร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่า นักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาต่างให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียว แต่ละคณะได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาขาและหลักสูตรของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้น้อง ๆ มัธยมศึกษาได้จุดประกายความคิดและสานความฝันของตนเองเพื่ออนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
                สุดท้ายนี้ พวกเราขอขอบคุณทางโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมกิจกรรมและสานฝันน้อง ๆ สู่อนาคตที่สดใส