ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566( 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


               24 พฤศจิกายน 2566 บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ วัดพัฒนาราม (หลวงพ่อพัฒน์ นารโท) จ.สุราษฎร์ธานี