ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตร สร้างเส้นทางสู่อนาคตให้น้อง ๆ ณ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง( 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)

 

                   ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 ( PSU Roadshow : TCAS67)

                   เข้าสู่วันสุดท้ายของโครงการนี้แล้วนะครับ ที่สุดท้ายที่พวกเรามากันนั้นคือ โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง นั่นเอง.......พวกเราได้ทำการยกคณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทั้งหลักสูตร อาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา มาเยือนถึงที่โรงเรียนกันเลยทีเดียว คือมาครั้งเดียวได้ทั้ง อีกทั้งยังได้แจกของให้น้อง ๆ ได้มาร่วมสนุกกัน เรียกได้ว่าได้มาร่วมสนุกกับพวกเราและได้ถ่ายรูปกับพี่ ๆ อีกด้วย ซึ่ง ม.อ.สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยาเขตที่มีน้อง ๆ สนใจเยอะมากเลยทีเดียว

                  ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ก็เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้แก่ครูแนะแนวและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรที่เปิดใหม่ จุดเด่นและความแตกต่างของแต่ละหลักสูตรให้มีความเข้าใจง่าย โดยจะมีการบรรยายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบ TCAS และโครงการพิเศษต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

                  สุดท้ายนี้ พวกเราขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ทุกคนด้วยนะครับ ที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้ หวังว่า รอบหน้าถ้ามีโอกาสได้มาจัดกิจกรรมแบบนี้ พวกเราสัญญาว่าจะมาเลยครับ