ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน TUPST OPEN HOUSE 2023 สร้างเส้นทางสู่อนาคตให้น้อง ๆ ชาวมัธยมศึกษา( 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

23 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน TUPST OPEN HOUSE 2023 เปิดบ้านวิชาการสืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้น้อง ๆ ชาวมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังได้ชี้แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โดยตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะ และจากชมรม ROADSHOW ได้ร่วมเข้าจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังได้ชี้แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่น้อง ๆ ชาวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อีกด้วย เรียกได้ว่าการไปจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจมากเลยทีเดียว