ม.อ. ร่วมกับ MTW (Asia) แถลงข่าวลงนามความร่วมมือ โครงการปั้นคนปั้นนักธุรกิจเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างอาชีพ
ม.อ.ตรัง จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) พร้อมการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจภายใต้โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ม.อ.ตรัง เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 Admission
วิทยาเขตตรัง จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 3 (2/2567)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน Soft Power ของชุมชนท้องถิ่นสู่การการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหาร ม.อ. เข้าขอพร นายชวน หลีกภัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”
ม.อ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ผลักดันทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน
previous arrow
next arrow

ข่าวแนะนำ

ประกาศ ม.อ.ตรัง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Our Soul is for the Benefit of Mankind

Explore • Commit • Discover

กิจกรรม ม.อ.ตรัง

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!