นักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว
Soft Power Tourism
นักศึกษา สถาปัตย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัลชมเชยออกแบบปรับปรุงบริเวณท่าเรือข้ามฟากแหลมสน จ.สงขลา
ประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้
นักศึกษา สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี  เวที TOY ARCH 2023
นักศึกษา ม.อ.ตรัง คว้า 2 รางวัลจากโครงการ YICMG ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Banner01-1
previous arrow
next arrow

ข่าวแนะนำ

ประกาศ ม.อ.ตรัง

Our Soul is for the Benefit of Mankind

Explore • Commit • Discover

กิจกรรม ม.อ.ตรัง