ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 121 - 140 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
"โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 12 ม.ค. 61
เชิญสมัครร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีฮาลาล
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
อบรมเชิงปฏิบัติการ “One Scene @PSU ถ่ายภาพอย่างไรให้มีคุณภาพ”
งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 14 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61
เชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเข้าร่วม Share and Learn the Cooperative experiences
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 ธ.ค. 60
เชิญฟังบรรยาย "การใช้จุลินทรีย์ในการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนแหล่งน้ำ"
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 7 ธ.ค. 60
"โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ย. 60
ร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี”
คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 60
อบรม "การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 7
กองบริการการศึกษา 6 ธ.ค. 60
เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ธ.ค. 60 9 ธ.ค. 60
หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 4 พ.ย. 60
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 31 ต.ค. 60 12 ธ.ค. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย. 60 1 ม.ค. 61
เชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 31 ต.ค. 60 7 พ.ย. 60
เสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 5 ก.ย. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 1 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60
ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL:Work-integrated Learning)
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 22 ก.ย. 60
อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 22 ก.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design