ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 121 - 140 จากผลการค้นหาประมาณ 400 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ “One Scene @PSU ถ่ายภาพอย่างไรให้มีคุณภาพ”
งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 14 ม.ค. 61 15 ม.ค. 61
เชิญคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเข้าร่วม Share and Learn the Cooperative experiences
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 15 ธ.ค. 60
เชิญฟังบรรยาย "การใช้จุลินทรีย์ในการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนแหล่งน้ำ"
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 7 ธ.ค. 60
"โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 17 พ.ย. 60
ร่วมฟังสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “วิทยาการข้อมูลและเส้นทางสู่อนาคต กับสถาบันวิทยสิริเมธี”
คณะวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 60
อบรม "การเขียน Teaching Portfolio และแผนการสอน" สำหรับ PSU-TPSF รุ่นที่ 7
กองบริการการศึกษา 6 ธ.ค. 60
เชิญอบรมการใช้โปรแกรมการผสมอาหารให้กับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 ธ.ค. 60 9 ธ.ค. 60
หลักสูตร CV (Curriculum Vitae) & Cover Letter (SEASON 4)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 4 พ.ย. 60
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ครั้งที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 31 ต.ค. 60 12 ธ.ค. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ เดือน พ.ย. 60 - ม.ค. 61 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย. 60 1 ม.ค. 61
เชิญบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานไอที (CoP PSU IT) หัวข้อ “Docker Basic Workshop”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 31 ต.ค. 60 7 พ.ย. 60
เสวนาพิเศษด้านทะเลและชายฝั่ง "สมุทราภิบาล (Ocean Governance)"
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ครั้งที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อ Interactive ด้วยโปรแกรม Office Mix"
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 5 ก.ย. 60
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 (อบรมนอกเวลาราชการ)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 1 ก.ย. 60 31 ธ.ค. 60
ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL:Work-integrated Learning)
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 22 ก.ย. 60
อบรม เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จกับอนาคตแรงงานไทย 4.0
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 22 ก.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำระบบแจ้งเตือน สำหรับผู้ดูแลระบบ"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ปฐมนิเทศการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
ขยายเวลาสำหรับ ผู้สนใจวิถีชวนสวนทุเรียนและศึกษาดูงานสวนทุเรียน
คณะทรัพยกรธรรมชาติ 15 ส.ค. 60 16 ส.ค. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design