ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 101 - 120 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0"
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ"
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61
ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “Thailand 4.0 กับการพัฒนาภาคใต้” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา 21 มิ.ย. 61
ร่วมเสวนา“ถอดบทเรียน 10 ปี จากคดีสะกอมถึงอ่าวน้อย วงการนิติศาสตร์ไทยเรียนรู้อะไร?”
คณะนิติศาสตร์ 15 มิ.ย. 61
ขอเชิญผู้สนใจงานร่วมสัมมนา เรื่อง “การทำงานร่วมกับภาคเอกชน สู่ความสำเร็จทางวิชาการ”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 27 มิ.ย. 61
โครงการอบรม"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 4
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
รับสมัคร โครงการอบรม "การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ 9 มิ.ย. 61 8 ก.ค. 61
เชิญร่วมอบรม"เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร" ไม่มีค่าใช้จ่าย
อุทยานวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 61 11 พ.ค. 61
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางวิชาการ "Smart Writing เขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เท่ห์ ไม่โดนเท"
คณะศิลปศาสตร์ 17 พ.ค. 61 19 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ.ปัตตานี 20 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61
อบรมเห็ดถั่งเช่าสีทอง-เห็ดหลินจือ G2 รุ่นที่ 2
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 17 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61
ร่วมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร ก.
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 23 มี.ค. 61 1 เม.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 16-17 มีนาคม 2561
คณะเภสัชศาสตร์ 16 มี.ค. 61 17 มี.ค. 61
เชิญร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันทางการเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์ 23 ก.พ. 61 24 ก.พ. 61
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 23 ก.พ. 61
เชิญผู้สนใจอบรม การใช้งานฐานข้อมูล Mendeley และ MIE
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์" รุ่นที่ 12 จ.สงขลา
คณะวิทยาการจัดการ
เชิญผู้สนใจร่วมโครงการ “หลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ”
สถาบันฮาลาล 28 ก.พ. 61 2 มี.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) 29 ม.ค. 61 2 ก.พ. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design