ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 81 - 100 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย ขั้นเทพ
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. 30 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61
โครงการอบรม"สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Everyday Life Conversation" ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 พ.ย. 61 24 พ.ย. 61
โครงการอบรม"การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ วอเตอร์ แอคติวิตี้ และเครื่องชั่งกับการสอบเทียบ”
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 26 ต.ค. 61
ทุกภาคส่วนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำอู่ตะเภา คาดฝนปีนี้มาเร็วและสิ้นสุดเร็ว
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา 5 ต.ค. 61
รับสมัครนักศึกษา-บุคลากร เรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน(เรียนตั้งแต่ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 29 ต.ค. 61 1 มี.ค. 62
เปิดหลักสูตรอบรม :ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (MIT-PSU UPGRADE)
(MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 ส.ค. 61 9 ธ.ค. 61
การประชุมวิชาการ “Disruptive Medical Education in the new Era”
งานแพทยศาสตรศึกษา 29 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9”
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ 5 ต.ค. 61
เชิญคณาจารย์เข้าฟังชี้แจ้ง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 10 ต.ค. 61
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 6 ก.ย. 61
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 12 ก.ย. 61
ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ " บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0 " โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
บัณฑิตวิทยาลัย 10 ก.ย. 61
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ "
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 4 ก.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เก๋ๆ กรีนๆ ด้วยผ้าผืนเดียว" ครั้งที่ 2
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ 28 ส.ค. 61
“โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” รุ่นที่ 1
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 1 ต.ค. 61 31 ก.ค. 62
งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"
คณะแพทยศาสตร์ 1 ส.ค. 61 3 ส.ค. 61
โครงการอบรม "การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing" ครั้งที่ 2
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 19 ส.ค. 61
อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
ร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "Emerging Trends in Business and Management"
คณะวิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design