ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 81 - 100 จากผลการค้นหาประมาณ 400 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
โครงการอบรม"การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic Writing" ครั้งที่ 1
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 3 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ วอเตอร์ แอคติวิตี้ และเครื่องชั่งกับการสอบเทียบ”
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 26 ต.ค. 61
ทุกภาคส่วนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำอู่ตะเภา คาดฝนปีนี้มาเร็วและสิ้นสุดเร็ว
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา 5 ต.ค. 61
รับสมัครนักศึกษา-บุคลากร เรียนดนตรีไทยระดับพื้นฐาน(เรียนตั้งแต่ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 29 ต.ค. 61 1 มี.ค. 62
เปิดหลักสูตรอบรม :ยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (MIT-PSU UPGRADE)
(MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 ส.ค. 61 9 ธ.ค. 61
การประชุมวิชาการ “Disruptive Medical Education in the new Era”
งานแพทยศาสตรศึกษา 29 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61
เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9”
ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ 5 ต.ค. 61
เชิญคณาจารย์เข้าฟังชี้แจ้ง “การขอตำแหน่งทางวิชาการ และ TOR ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
สภาอาจารย์วิทยาเขตหาดใหญ่ 10 ต.ค. 61
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Publish & Flourish: Find, read and publish in high impact journals
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสนุทร 6 ก.ย. 61
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายฟรี : Wiley’s Author Workshop: Publishing with Success
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 12 ก.ย. 61
ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ " บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ ในยุค 4.0 " โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
บัณฑิตวิทยาลัย 10 ก.ย. 61
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ "
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 4 ก.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เก๋ๆ กรีนๆ ด้วยผ้าผืนเดียว" ครั้งที่ 2
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ 28 ส.ค. 61
“โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง” รุ่นที่ 1
คณะนิติศาสตร์ ม.อ. 1 ต.ค. 61 31 ก.ค. 62
งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 "Smart Medicine in Thailand 4.0"
คณะแพทยศาสตร์ 1 ส.ค. 61 3 ส.ค. 61
โครงการอบรม "การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing" ครั้งที่ 2
ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 19 ส.ค. 61
อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์
ร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "Emerging Trends in Business and Management"
คณะวิทยาการจัดการ 30 มิ.ย. 61
เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเครื่องสำอางในยุค 4.0"
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าอบรม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนธุรกิจ"
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 25 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design