ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 381 - 400 จากผลการค้นหาประมาณ 400 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (รอบที่ 4)
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การออกข้อสอบอย่างไรให้..."
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อกับภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (รอบที่ 3)
ประชุมนานาชาติ The 3rd CURRENT DRUG DEVELOPMENT International Conference (CDD2014)
เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ
ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงศ์ลดารมภ์ “การพัฒนาคนยากที่สุดเพราะต้องพัฒนาตลอดชีวิต”
27 ก.ย.56 ร่วมแสดงความเห็น ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทขององค์กรภาคประชาชนในการสร้างสันติภาพ"
สัมมนา "จากใจถึงใจ นักเขียน - นักอ่าน"
เชิญการเสวนาเรื่อง “ทางออก..ยางพาราไทย”
เชิญร่วมประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า 30 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์เปิดจัดอบรมภาษาอังกฤษ
เชิญร่วมทดสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในเดือนพ.ย.56 และเดือน ม.ค.57
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน กันยายน 2556
หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ เชิญฟังบรรยาย จาก คณะนักวิจัย Montpellier SupAgro, France
ม.อ.ปัตตานี พร้อมจัดสัมมนาและต้อนรับนักวิชาการมุสลิม ผู้นำศาสนา และรัฐมนตรีจากประเทศมุสลิม รวม 40 ประเทศ
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เปิดสัมมนา การวางปะการังเทียมฟื้นฟูชายฝั่งสงขลา
นายกรัฐมนตรี เปิดประชุมวิชาการอิสลามนานาชาติ 21 ธันวาคม ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา คาดนักวิชาการทั่วโลกร่วมประชุมกว่า 200 คน
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Website powered by KySys Web design