ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 21 - 40 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เชิญร่วมประชุมวิชาการ 1st PSU-IPE Conference in Health Sciences 2019
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 7 มี.ค. 63
คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบ TOEFL
คณะศิลปศาสตร์ 25 ธ.ค. 62
ม.อ. จัดอบรมเพื่อพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม หรือ Moral University
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 8 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “การประเมินความเสี่ยง” (Risk assessment)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 25 พ.ย. 62 26 พ.ย. 62
สัมมนา “การพัฒนาและวิจัยยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 62
โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC และ IELTS มาถึงแล้ว !
วิทยาลัยนานาชาติ (PSUIC) 11 ม.ค. 63 22 ก.พ. 63
ผลประเมินภายใน ม.อ. ยังคงความเป็นสถาบันคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในยุคใหม่"
บัณฑิตวิทยาลัย 7 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรสื่อกลาง (Mediators) ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
คณะศิลปศาสตร์ 31 ต.ค. 62
สัมมนานานาชาติ “สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่สงขลา”
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 8 พ.ย. 62 9 พ.ย. 62
โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC และ IELTS มาถึงแล้ว !
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (PSUIC) 10 พ.ย. 62 14 ธ.ค. 62
ฟังฟรี การดูแลรักษามะเร็งเต้านม
คณะแพทยศาสตร์ 26 ต.ค. 62
มาเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กับ PSUSP-Agro-Industry Talks “Moving from Bioeconomy to BCG: From Science to Policy to Practice.”
อุทยานวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 62
10 ตุลาคม 62 เชิญฟัง ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลฯ ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ.
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ม.อ. 10 ต.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ Critical Thinking & Growth Mindset
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 16 ต.ค. 62
สัมมนาหัวข้อ "Latest NMR Technologies and Applications" NMR Software Workshop
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 22 ต.ค. 62
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล HeinOnline เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ – 7 ต.ค.
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 16 ก.ย. 62 7 ต.ค. 62
สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม
สถาบันฮาลาล 16 ก.ย. 62 20 ก.ย. 62
ร่วมสัมมนา : "The Current Trend of Mass Spectrometer for Routine to Research"
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 20 ก.ย. 62
หน้าแรก   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design