ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 201 - 220 จากผลการค้นหาประมาณ 402 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
คณะศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรอบรมการเขียนและเตรียมสอบ TOEIC
คณะศิลปศาสตร์ 24 พ.ย. 59
เชิญอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" รุ่นที่ 11
สถาบันพัฒนา SMEs คณะวิทยาการจัดการ 1 มี.ค. 60 1 มิ.ย. 60
รับสมัคร "สอนเขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล"
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 24 ธ.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอบรมการเขียนบทความภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 24 ธ.ค. 59 29 ม.ค. 60
วจก. ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “มุมมองการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่"
คณะวิทยาการจัดการ 27 พ.ย. 59
วิทยาลัยนานาชาติขอเชิญผู้สนใจอบรมการออกแบบ Logo Design and Branding
วิทยาลัยนานาชาติ 26 พ.ย. 59
เชิญผู้สนใจร่วมเสวนา "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2016 : ผลกระทบต่อไทย"
คณะวิทยาการจัดการ 4 พ.ย. 59
เชิญฟังบรรยาย “พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศ CLMV”
คณะเศรษฐศาสตร์ 30 ต.ค. 59
จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต
กองบริการการศึกษา 19 ธ.ค. 59 20 ธ.ค. 59
เชิญร่วมสัมมนา "Design Perspective and Big Data Analysis "
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 28 ต.ค. 59
เปิดรับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ. และบุคคลทั่วไป
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 7 ต.ค. 59
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Assessment of Learning Outcomes
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 ต.ค. 59 14 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการ สื่อสารตัวตนบนโลกออนไลน์ : Social Media
ศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานี 10 ก.ย. 59 11 ก.ย. 59
เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะวิทยาการจัดการ 16 ก.ย. 59
ร่วมอบรมปฏิบัติการออกแบบกราฟิกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบ MOOC
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 13 ก.ย. 59
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “FOOD SAFETY”
สถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ 9 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ปีที่ 3 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต : สยาม-ปาตานี ในความสัมพันธ์กับออตโตมัน-ตุรกี
สถาบันสันติศึกษา 15 ก.ย. 59
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร”
คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 59
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ. ร่วมปฐมนิเทศ “การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ใน ม.อ.”
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ก.ย. 59 7 ก.ย. 59
เชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ Interactive Educational Technology
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 8 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design