ข่าวอบรม / สัมมนา
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 399 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ "PSU Train The Trainer 2020"
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
อบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัมมนาออนไลน์ "การตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 2 มิ.ย. 63 10 มิ.ย. 63
อบรมออนไลน์ โดยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
อบรม “สอนสดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom” ฟรี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 มี.ค. 63
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Computer Kids Camp"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 16 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63
คอร์สเรียนฟรี!!! "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 4 ก.พ. 63
อบรมฟรี!!! กับสำนักพิมพ์ Wiley Author Workshop
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 5 ก.พ. 63
อบรม “การพัฒนาโปรแกรม Chat bot เพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข”
คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 6 ก.พ. 63 7 ก.พ. 63
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์น่าสนใจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 63 1 มี.ค. 63
บรรยายพิเศษ “Recent Advances in Stochastic Sensor Control for Multi-Object Systems”
คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 63
ขอเชิญผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ร่วมต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์/บริการสู่ระดับสากล
อุทยานวิทยาศาสตร์ 9 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63
คุณสามารถเข้าถึงบทความงานวิจัย ย้อนหลังไปถึงปี 1945 ของ Web of Science ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
สำนักงานอธิการบดี 12 ธ.ค. 62
สมัครเข้าอบรมกับศูนย์เครื่องมือฯ ก่อน 31 ธ.ค. นี้ รับ ส่วนลด 20%
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 62 31 ธ.ค. 62
เชิญฟังบรรยายและเสวนา การจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้
กองแผนงาน 22 พ.ย. 62
เชิญร่วมประชุมวิชาการ 1st PSU-IPE Conference in Health Sciences 2019
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 7 มี.ค. 63
คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบ TOEFL
คณะศิลปศาสตร์ 25 ธ.ค. 62
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design