ข่าวอบรม / สัมมนา
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “สมุนไพรไทยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัส”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 มี.ค. 63
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Computer Kids Camp"
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 16 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63
คอร์สเรียนฟรี!!! "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero"
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 4 ก.พ. 63
อบรมฟรี!!! กับสำนักพิมพ์ Wiley Author Workshop
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 5 ก.พ. 63
อบรม “การพัฒนาโปรแกรม Chat bot เพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข”
คณะทันตแพทยศาสตร์ 23 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 6 ก.พ. 63 7 ก.พ. 63
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์น่าสนใจ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ม.ค. 63 1 มี.ค. 63
บรรยายพิเศษ “Recent Advances in Stochastic Sensor Control for Multi-Object Systems”
คณะวิทยาศาสตร์ 22 ม.ค. 63
ขอเชิญผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ร่วมต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์/บริการสู่ระดับสากล
อุทยานวิทยาศาสตร์ 9 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63
คุณสามารถเข้าถึงบทความงานวิจัย ย้อนหลังไปถึงปี 1945 ของ Web of Science ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
สำนักงานอธิการบดี 12 ธ.ค. 62
สมัครเข้าอบรมกับศูนย์เครื่องมือฯ ก่อน 31 ธ.ค. นี้ รับ ส่วนลด 20%
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 27 พ.ย. 62 31 ธ.ค. 62
เชิญฟังบรรยายและเสวนา การจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้
กองแผนงาน 22 พ.ย. 62
เชิญร่วมประชุมวิชาการ 1st PSU-IPE Conference in Health Sciences 2019
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ 7 มี.ค. 63
คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบ TOEFL
คณะศิลปศาสตร์ 25 ธ.ค. 62
ม.อ. จัดอบรมเพื่อพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรม หรือ Moral University
โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 8 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “การประเมินความเสี่ยง” (Risk assessment)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 25 พ.ย. 62 26 พ.ย. 62
สัมมนา “การพัฒนาและวิจัยยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 8 พ.ย. 62
โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC และ IELTS มาถึงแล้ว !
วิทยาลัยนานาชาติ (PSUIC) 11 ม.ค. 63 22 ก.พ. 63
ผลประเมินภายใน ม.อ. ยังคงความเป็นสถาบันคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design