ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 161 - 180 จากผลการค้นหาประมาณ 430 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันสันติศึกษา 8 ก.ย. 60 18 ก.ย. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 8 ก.ย. 60 29 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ก.ย. 60 21 ก.ย. 60
คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 5 ก.ย. 60 29 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา(นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 60 29 ก.ย. 60
ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 24 ส.ค. 60 15 ก.ย. 60
ขยายเวลาการรับสมัคร บุคคลตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย ประจำสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 22 ส.ค. 60 20 ก.ย. 60
รับสมัครงาน-ผู้ปฏิบัติงานสอบ สำหรับการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการวิชาการ 22 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 60 11 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 60 15 ก.ย. 60
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 21 ส.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 11 ส.ค. 60 31 ส.ค. 60
รับสมัครบุคคล ตำหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 8 ส.ค. 60 21 ส.ค. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา 11 ส.ค. 60 25 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 31 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคล สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน จำนวน 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 30 มิ.ย. 60 14 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 30 มิ.ย. 60 31 ก.ค. 60
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 23 มิ.ย. 60
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถานที่วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อนแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร 9 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60
รับสมัครบุคคลหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design