ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 121 - 140 จากผลการค้นหาประมาณ 430 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สบ.มอ.) 16 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 11 พ.ค. 61 11 มิ.ย. 61
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 61 15 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 61 8 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ 12 เม.ย. 61 18 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการ 2 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ 23 มี.ค. 61 30 มี.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา หน่วยตรวจสอบภายใน 26 มี.ค. 61 16 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์อาเซียนศึกษา 26 มี.ค. 61 13 เม.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ 27 มี.ค. 61 15 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 มี.ค. 61 19 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 19 มี.ค. 61 30 เม.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 8 มี.ค. 61 31 พ.ค. 61
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สถาบันสันติศึกษา 6 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สุกร จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 61 3 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 61 28 ก.พ. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design