ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 101 - 120 จากผลการค้นหาประมาณ 430 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 3 ก.ย. 61 14 ก.ย. 61
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ITAP) อุทยานวิทยาศาสตร์ 23 ส.ค. 61 18 ก.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่อัตรา 3133) จำนวน 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16 ส.ค. 61 15 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ส.ค. 61 13 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 17 ส.ค. 61 30 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 ส.ค. 61 20 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 3 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะเศรษฐศาสตร์ 31 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ 3 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 8 มิ.ย. 61 6 ก.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 61
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 1 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ โรงซักอบรีด สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 30 พ.ค. 61 13 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design