ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 41 - 60 จากผลการค้นหาประมาณ 331 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สถาบันสันติศึกษา 6 ก.พ. 61 20 ก.พ. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สาขาเวชศาสตร์สุกร จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 61 3 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 29 ม.ค. 61 28 ก.พ. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 61 15 ก.พ. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 24 ม.ค. 61 6 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา และ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 26 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 18 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 8 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ 8 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สถาบันฮาลาล 1 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 2 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 22 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 พ.ย. 60 16 ม.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา (ด่วน) สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ 17 พ.ย. 60 24 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 9 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยเครื่องมือกลาง เครื่องมือกลาง 2 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ 20 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ 27 ต.ค. 60 15 พ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 30 ต.ค. 60
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 พ.ย. 60 31 ม.ค. 61
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design