ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 317 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ 3 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 8 มิ.ย. 61 6 ก.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 61
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 1 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ โรงซักอบรีด สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 30 พ.ค. 61 13 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สบ.มอ.) 16 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 11 พ.ค. 61 11 มิ.ย. 61
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 61 15 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 61 8 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ 12 เม.ย. 61 18 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการ 2 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ 23 มี.ค. 61 30 มี.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา หน่วยตรวจสอบภายใน 26 มี.ค. 61 16 เม.ย. 61
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design