ข่าวการรับสมัครงาน
รายการ 1 - 20 จากผลการค้นหาประมาณ 355 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
สถาบันสันติศึกษารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สถาบันสันติศึกษา 11 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 62 5 เม.ย. 62
คณะวิทยาการจัดการรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการ 18 มี.ค. 62 19 เม.ย. 62
รับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 12 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ 22 ก.พ. 62 31 มี.ค. 62
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 62
สถาบันฮาลาล รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา สถาบันฮาลาล 22 มี.ค. 62 7 ก.พ. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 17 ม.ค. 62 29 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 15 ม.ค. 62 19 เม.ย. 62
สถาบันฮาลาลรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานนวดสปา ( Spa Therapist) จำนวน 4 อัตรา สถาบันฮาลาล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 24 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สาขา 3D Animation วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7 ธ.ค. 61 4 ม.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คณะนิติศาสตร์ 7 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61
รับสมัครบุุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ 30 พ.ย. 61 19 ธ.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 61 25 ม.ค. 62
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design