ข่าวการรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าวการรับสมัครงาน
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์กีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 17 ส.ค. 61 30 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 ส.ค. 61 29 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 ส.ค. 61 20 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 3 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะเศรษฐศาสตร์ 31 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.ค. 61 6 ส.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการจัดการ 3 ก.ค. 61 24 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 8 มิ.ย. 61 6 ก.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 1 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 61
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ และ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 1 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ โรงซักอบรีด สหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 30 พ.ค. 61 13 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สบ.มอ.) 16 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
รับสมัครบุคคลตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ 11 พ.ค. 61 11 มิ.ย. 61
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 พ.ค. 61 31 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 21 พ.ค. 61 15 มิ.ย. 61
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design