ข่าวการรับสมัครงาน
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครงาน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 26 เม.ย. 62
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 เม.ย. 62 10 พ.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 30 เม.ย. 62
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.รับสมัครพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 62 10 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 62 31 พ.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 เม.ย. 62
สถาบันสันติศึกษารับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สถาบันสันติศึกษา 11 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62
เปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 14 มี.ค. 62 5 เม.ย. 62
คณะวิทยาการจัดการรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาการ 18 มี.ค. 62 19 เม.ย. 62
รับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ศูนย์คอมพิวเตอร์ 12 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 12 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ 22 ก.พ. 62 31 มี.ค. 62
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ก.พ. 62
สถาบันฮาลาล รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา สถาบันฮาลาล 22 มี.ค. 62 7 ก.พ. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design