ข่าวการรับสมัครงาน
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 31 ก.ค. 62 31 ต.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 7 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62
รับสมัคร พนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 62 9 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 23 ก.ค. 62 7 ส.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ sites/files/n9127_PSUTHDOC190718_14.jpg 19 ก.ค. 62
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 62 1 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 18 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 62 28 มิ.ย. 62
รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (อัตราค่าจ้างตามตกลง) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 29 พ.ค. 62 19 มิ.ย. 62
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครงาน 6 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 26 เม.ย. 62
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 อัตรา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 23 เม.ย. 62 10 พ.ค. 62
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. 30 เม.ย. 62
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.รับสมัครพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 62 10 พ.ค. 62
รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 5 เม.ย. 62 31 พ.ค. 62
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design