ข่าวการรับสมัครงาน
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 63 30 พ.ย. 63
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 ส.ค. 63 30 ต.ค. 63
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ 19 ส.ค. 63 11 ก.ย. 63
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25 ก.ค. 63 13 ส.ค. 63
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จำนวน 2 อัตรา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ก.ค. 63 7 ส.ค. 63
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 ก.ค. 63 22 ก.ค. 63
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 30 มิ.ย. 63 31 ก.ค. 63
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 มิ.ย. 63 24 ก.ค. 63
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 มิ.ย. 63 31 ก.ค. 63
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 29 มิ.ย. 63 31 ส.ค. 63
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
รับสมัครพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ 22 มิ.ย. 63 13 ก.ค. 63
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร/รับโอนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63
สถาบันสันติศึกษาขยายเวลารับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน" อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 7 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63
รับสมัครอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 มี.ค. 63 11 มิ.ย. 63
ขยายเวลารับสมัครผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 4 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63
รับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 2 มี.ค. 63
รับสมัครอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย 2 มี.ค. 63 31 มี.ค. 63
เลือกดูแบบหน้าธรรมดา   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design