ข่าวประกวดราคา
รายการ 161 - 180 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 3) กองคลัง 9 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างบุคคลภายนอกปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศ Chiller อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 12 ก.พ. 58
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 หลัง ( ครั้งที่ 4 ) สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 26 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองคลัง 4 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบประปา (ครั้งที่ 2) กองคลัง 1 ธ.ค. 57 12 ธ.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลล่าง กองคลัง 25 พ.ย. 57 15 ธ.ค. 57
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถังสำรองน้ำขนาด 1,800 ลบ.ม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 5 พ.ย. 57
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 20 ต.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเขตที่พักบุคลากร ระยะที่ 1 กองคลัง 20 ต.ค. 57
ประสงค์สอบราคาเช่าวงจรสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตและเช่าวงจรระหว่างวิทยาเขต ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 57 22 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเก็บขยะรอบบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 25 ส.ค. 57 8 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 36 / 2557 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 13 ส.ค. 57 26 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 31 ก.ค. 57 14 ส.ค. 57
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวนหลายรายการ งานสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่ 15 ก.ค. 57 21 ก.ค. 57
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ งานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ 9 ก.ค. 57 18 ส.ค. 57
รับสมัครผู้จำหน่ายกาแฟ รวมทั้งเครื่องดื่ม(ประเภทไร้แอลกอฮอล์)และเบเกอรี่
ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าอาคารยิมเนเซี่ยม
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ รายการ แบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้าUPS100KVA
ประกาศขายทอดตลาดรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลต
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design