ข่าวประกวดราคา
รายการ 121 - 140 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองคลัง 2 ก.พ. 60 14 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรีสถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 52/2560 งานพัสดุ กองคลัง 26 ม.ค. 60 10 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้างขยายถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 20 ม.ค. 60 26 ม.ค. 60
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสัมมนา บริเวณศูนย์การศึกษาเพื่อสันติภาพ สถาบันสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา 25 ม.ค. 60 26 ม.ค. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 132 รายการ งานสาธารณูปการและซ่อมบำรุงรักษา กองอาคารสถานที่ 5 ม.ค. 60
สอบราคาจ้างก่อสร้างแท็งน้ำสำรองหอพักนักศึกษาขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร กองคลัง 20 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 59
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อเกรอะหอพักนักศึกษาอาคาร 1 ปีก B,7,12,14 กองคลัง 19 ธ.ค. 59 28 ธ.ค. 59
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ 23 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 600 ชุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 พ.ย. 59 8 ธ.ค. 59
สอบราคาซื้อกระดาษชนิดต่างๆ และ ราคาจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 24 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่สถานีไฟฟ้าย่อย เลขที่ 34/2560 งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 18 พ.ย. 59 2 ธ.ค. 59
ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่2) รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคา e-Bidding ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 ต.ค. 59
ม.อ. ประกาศร่าง TOR รายการซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ต.ค. 59 11 ต.ค. 59
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการศึกษา จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 ก.ย. 59
คณะทันตแพทยศาสตร์จะขายทอดตลาดพัสดุ ปี 2558จำนวน 351 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ก.ย. 59 12 ก.ย. 59
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 166 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ก.ย. 59 9 ก.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา โซนที่ 2 สำนักงานอธิการบดี 1 ก.ย. 59
ประกาศสอบราคาถ่ายภาพบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 กองคลัง 8 ส.ค. 59 22 ส.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงแฟลต จำนวน 3 รายการ งานพัสดุ กองคลัง 21 ก.ค. 59 1 ส.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างทำศาลาพักผ่อนบริเวณหอพักนักศึกษาอาคาร 2-4 งานพัสดุ กองคลัง 21 ก.ค. 59 2 ส.ค. 59
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design