ข่าวประกวดราคา
รายการ 101 - 120 จากผลการค้นหาประมาณ 200 รายการ
  ค้นหาชื่อ-ภาพข่าว ม.อ.
รายละเอียด
หน่วยงาน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 28 รายการ กองทะเบียนและประมวลผล 24 ส.ค. 60
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ งานพัสดุ กองคลัง 24 ก.ค. 60 7 ส.ค. 60
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 21 ก.ค. 60 26 ก.ค. 60
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 มิ.ย. 60 6 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เดิม)อาคาร 3 เป็นอาคารปฏิบัติการขึ้นรูปและทดสอบยางโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 30 มิ.ย. 60 12 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อ.13 ระยะที่ 2 กองคลัง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 13 มิ.ย. 60 16 มิ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ กองคลัง 13 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอ. 14 ระยะที่ 2 กองคลัง 5 มิ.ย. 60 20 มิ.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 42 ลูก ศูนย์คอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 60 7 มิ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ทำลายวัสดุของเสียทางการแพทย์พร้อมติดตั้งระบบเตาเผาขยะติดเชื้อและอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2 ) งานพัสดุ กองคลัง 29 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตรอบถัง 10,000 ลบ.ม. งานพัสดุ กองคลัง 24 พ.ค. 60 6 มิ.ย. 60
รับสมัครผู้รับเหมารับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ กองอาคารสถานที่ 28 เม.ย. 60 15 พ.ค. 60
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ พัสดุ กองคลัง 26 เม.ย. 60
การเสนอราคาผู้ประกอบการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุย เสื้อราชปะแตนบัณฑิต ในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 กองคลัง 30 มี.ค. 60 10 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สำหรับเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 รายการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24 มี.ค. 60 4 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เลขที่ 59/2560 งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 16 มี.ค. 60 30 มี.ค. 60
สอบราคาจ้างเปลี่ยนท่อเมนประปา HDPE 6 นิ้ว พร้อมราง บริเวณศูนย์กีฬาและสุขภาพ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 24 ก.พ. 60 9 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครืองแม่ข่าย เครืองสำรองไฟ ตู้ Rack ของระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60
สอบราคาซื้อรายการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 ก.พ. 60 20 ก.พ. 60
หน้าแรก | « ก่อนหน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    ถัดไป » | หน้าสุดท้าย
Website powered by KySys Web design